Loading...

28 januar 2019

Alt du trenger å vite om overtid

Definisjon av overtidsarbeid

Overtidsarbeid er definert som å utføre oppgaver som er spesifisert i arbeidskontrakten utover grensene for den ordinære arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven (AML).

Husk at overtid ikke skal forveksles med ekstraarbeid, som er definert som arbeid utover den tiden som er avtalt med en arbeidsgiver, men ikke utenfor grensene for den ordinære arbeidstiden. Når det er sagt, er forskjellen mellom overtid og ekstraarbeid at sistnevnte nødvendigvis må inngå i den ordinære arbeidstiden.

 

Total arbeidstid = ordinær arbeidstid + ekstra arbeid (hvis avtalt) + overtid

 

Det er en mulighet for en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeid utenfor arbeidstid som er avtalt i kontrakten (ekstraarbeid).

Overtidsdetaljer: når det gjelder, timegrenser

Det viktigste aspektet å huske på er at: overtid ikke kan pålegges av en arbeidsgiver som en fast, vanlig og normal arbeidsordning. Det må være et spesielt behov for å bruke overtid, og det må være enighet om overtidsregnskap.

Som AML antyder, kan spesielle behov for overtidsarbeid kreves i situasjoner som:

  • den uventede mangelen på personell som kan forstyrre den daglige driften,
  • risikoen for skade på planter, maskiner eller produkter,
  • sterkt arbeidspress på grunn av uavhengige faktorer,
  • situasjonsmangel på arbeidsstyrke med spesiell kompetanse.

Som loven tillater, i en vanlig arbeidssituasjon, må overtiden begrenses til 10 timer per 7 dager og maksimalt 25 timer i 4 påfølgende uker. Dette tilsvarer 200 timer i løpet av en 52-ukers periode. Alt dette forutsatt at arbeidstiden ikke overstiger 13 timer innen 24 timers arbeidsdag.

Det er også mulig å avtale ekstra overtidstimer forutsatt skriftlig samtykke fra de ansatte selv ved såkalt avtale om gjennomsnittsberegning. Tiden som er tillatt for overtid er da:

  • 20 timer på 7 dager,
  • 50 timer i 4 uker på rad,
  • 300 timer på 52 uker.

Dersom dette er avtalt, kan imidlertid den totale arbeidstiden ikke overstige 69 timer i løpet av en eneste uke.

Vanlige betalingsformer

Generelt er beløpet for overtidsbetaling et resultat av en avtale mellom avtalepartene. Som det fremgår av AML, har arbeidstakeren rett på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. En lavere prosentvis avtale er ikke tillatt uavhengig av avtaleverket. I forretningspraksis kan parter gjøre opp med en fast belønning for overtidsarbeid i time for time-metode, men verdien må være lik eller overskudd til nevnte 40 prosent. I motsetning til overtid, betales vanligvis ekstraarbeid som en normal lønn.

Unntak

Selv om regler om arbeidstid og overtid er universelle og teoretiske, så gjelder de for alle ansatte. Det finnes imidlertid unntak der for eksempel stillingen til arbeidstakeren er merket som særlig uavhengig eller ledende. Slike ansatte har ledende og ansvarlige stillinger, som prioriterer oppgavene sine selv. Vi dekket dette emnet i denne artikkelen.

Formen på fritaket for de bestemte typer stillinger er alltid gjenstand for ordninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com