Loading...

26 mars 2020

COVID-19 i Norge. Beredskapsplan for støtte til nasjonal økonomi

I skrivende stund viser statistikken at det i Norge er 2.385 bekreftede tilfeller av infeksjoner, med 7 dødsfall relatert til viruset. Alt tyder på at den økonomiske krisen utgjør en reell trussel for den norske, så vel som den verdensomspennende økonomien. På grunn av dette har regjeringen trappet opp for å møte forventningene fra innenlandske foretak og ansatte, som har kommet i en vanskelig situasjon. Beredskapsplanen er et sett med foreslåtte bestemmelser som vil forsøke å hjelpe den nasjonale økonomien.

Støtte for virksomheter og de ansatte

Den foreslåtte planen forutsetter et sett med tjenester, lettelser og forsinkelser, tilpasset situasjonen til småbedrifter så vel som ansatte som til slutt blir stående uten inntektskilder (på grunn av permitteringer / manglende arbeidssikkerhet) eller må balansere hverdagen deres mellom å jobbe eksternt og ta vare på barna, foreldrene og familien.

Den første delen av beredskapsplanen inkluderer den økonomiske krisepakken på 100 milliarder kroner til finansiering av statsgaranterte lån, som vil være tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter som er utsatt for insolvens eller stopp i omsetningen i handel.

Skattesystem

Når det gjelder det nye regelverket om skattesystemet, foreslås det ubestemt utsetting av frister for:

  • betaling av merverdiavgift – forfaller 14. april;
  • betaling av forskuddstrekk – forfall 15. april;
  • arbeidsgiveravgift – forfaller 15. mai;
  • formuesskatt (midlertidig avtale gjaldt bare for virksomheter med negativt årsresultat for 2020).

I tillegg foreslår regjeringen tilbakevirkende kraftig for reduksjon av den lave momssatsen fra 12% til 8%, som kan brukes retroaktivt for hver transaksjon fra 1. januar 2020.

Fordeler for ansatte

Ansatte kan forvente spesielle bestemmelser knyttet til deres arbeidstid og tilgjengelige permisjonsdager. Prosjektet forutsetter en dobling av daggrensen for omsorgstrygd for de fleste foreldre fra 10 til 20 dager (per foreldre). Arbeidsgiverperioden reduseres her til 3 dager. Videre vil arbeidsgiverperioden relatert til sykmeldingslønn reduseres til 3 dager i tilfeller som omfattes av koronaviruset.

Ved permitteringer vil de permitterte ansatte få full lønn i 20 dager i forveien (opp til 6G). Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager.

Selvstendig næringsdrivende

Fordi B2B-kontrakter og fleksible arbeidsavtaler om selvstendig næringsdrivende representerer en økende prosentandel av alle kontrakter som er inngått i Norge, bør det være dedikerte løsninger som kan kompensere for tapene som følge av mangelen på visse fordeler som er til stede.

I henhold til regjeringsplanen vil selvstendig næringsdrivende og frilansere motta sykepenger som starter fra 3. dag fravær og omsorgspenger (økonomisk ytelse) fra 4. dag fravær. Dessuten vil de av dem som mister all sin inntekt (eller en betydelig del av den) på grunn av pandemien, få rett til kompensasjon med dekningsgraden på 80% av fjorårets gjennomsnittlige inntekt (begrenset til 6G).

Andre sektorer

Den andre delen av beredskapsplanen knytter seg til kultur, helse, utdanning og infrastruktur. Det starter med en landsdekkende reduksjon i arbeidsgiveravgiftene med 4% i to måneder, som utgjør 10 milliarder kroner. På linje med dette vil knutepunktene, sentrene, kommunene og helsevesenet bli økonomisk kompensert for ekstra kostnader som følge av pandemien.

Når det gjelder utdanning, råder regjeringen, som et resultat av kravet til sosial distansering, utdanningsinstitusjonene om å dele de elektroniske utdanningsmidlene – universiteter, høyskoler og fagskoler skal gå over til fjernskoleopplæring.

Sammen med dette vil en kompensasjonsordning for inntektstap for utdanningssektoren utgjøre 300 millioner kroner og for sports- og frivillighetssektoren – 600 millioner kroner.

I tillegg til det nevnte ovenfor, vil regjeringen arbeide med tilleggsbestemmelser. Blant de nye ideene kan vi føre en midlertidig ordning for studielånekassen for studenter som opplever inntektstap og forslag som vil redusere tollsatsene på riksveier i en begrenset periode.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com