Loading...

20 juli 2020

Fast gjennomsnittlig arbeidstid

Den mest grunnleggende dimensjonen som definerer arten av arbeidet vårt, er tid. Når vi tenker på tid i forhold til arbeid, kan vi skille mellom tid brukt på å utføre offisielle oppgaver og fri fra jobb. Selvfølgelig er tidsbruk utenfor arbeid ikke underlagt noen ordinanser eller standarder som er fastsatt i lov eller arbeidskodekoden.

Noen ganger kan arbeid, som definert i arbeidsmiljøloven, kalles tidspunktet for når arbeidstakeren er til arbeidsgivers disposisjon og utfører sine oppgaver på arbeidsplassen angitt i kontrakten som er inngått mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven setter også standarder for tillatte timer som kan brukes til arbeid i gitte oppgjørsperioder. Arbeidsgiveren kan bevege seg innenfor slike definerte rammer når han bestemmer antall arbeidstider som er spesifisert i innholdet i kontrakten som er inngått med arbeidstaker. I tillegg bør arbeidsgiver føre journal over arbeidstakernes arbeidstid.

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven pålegger ikke arbeidstakeren det eksakte antall timer han må bruke på arbeid – han setter bare øvre grenser som arbeidsgiveren skal overholde. I praksis gjøres dette ved bruk av gjennomsnittlig arbeidstid, beregnet for de vedtatte perioder.

Ordninger for arbeidstid

Standard arbeidstid, som angitt i arbeidsmiljøloven, er 9 timer om dagen og opptil 40 timer i en arbeidsuke. Den endelige formen på timeplanen avhenger imidlertid av ordningene i kontrakten og av de ekstra ordningene som arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt.

Den norske arbeidsmiljøloven tillater imidlertid avtaler om gjennomsnittsberegning, basert på hvilke høyere daglige og ukentlige arbeidstidsverdier som kan settes. Det må imidlertid huskes at uavhengig av type ordninger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan den gjennomsnittlige arbeidstiden ikke overstige lovens øvrige rammer.

Avtaletype og maksimal arbeidstid:

 • Spesiell avtale med arbeidsgiver (for en periode på maksimalt 1 år)
  • 9 timer om dagen;
  • 48 timer i uken.
 • Kollektivavtale med tillitsvalgte (de gjennomsnittlige arbeidstidsgrensene kan ikke gjelde i mer enn 8 uker):
  • 10 timer om dagen;
  • 54 timer i uken.
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet (i 26 uker):
  • 13 timer om dagen;
  • 48 timer i uken, eller gjennomsnittlig 48 timer i 8 uker.

Overtid

Eventuelle arbeidstimer som går utover den alminnelige arbeidstiden som er angitt i gjeldende dokument, bør betraktes som overtid. Arbeidstakeren må avtale å jobbe overtid – arbeidsgiveren kan ikke utvide arbeidsdimensjonen bare på grunnlag av sin egen beslutning. Det antas at overtidsarbeid bare kan skje midlertidig, i situasjoner av absolutt nødvendighet. Arbeid utenfor grensen kan ikke være et permanent element i virksomhetens arbeidsmønster.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidstiden ikke overstige 13 timer om dagen (og 48 timer i uken).

I tillegg må den gjennomsnittlige arbeidstiden være innen 10 timer per uke, 25 timer i 4 uker på rad og 200 timer i 52 uker.

Avtaletype og maksimal overtid:

 • Kollektivavtale med tillitsvalgte (de gjennomsnittlige arbeidstidsgrensene kan ikke gjelde i mer enn 8 uker):
  • 15 timer i uken;
  • 40 timer i 4 uker på rad;
  • 300 timer i 52 uker.
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet (i 26 uker):
  • 20 timer i uken;
  • 200 timer i 26 uker.

Hvis du jobber overtid, har du rett til et overtidstillegg, minimum 40% av avtalt timepris. I tillegg kan arbeidsgiver tilby en økonomisk godtgjørelse for overtidsarbeid. Uansett tilleggsordning for fleksibilitet i arbeidstakerens arbeidstid, må det under alle omstendigheter betales overtidsarbeid for overtid (minimum 40%).

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com