Loading...

13 januar 2020

Ledende og særlig uavhengig stilling i arbeidsmiljøloven

Det er vanlig praksis at arbeidsgivere bruker uttrykket «ledende» eller «spesielt uavhengig»-stilling angående spesifikke jobber eller ansatte. I denne artikkelen vil vi forklare hvilke krav som stilles til slike stillinger, og hva som er konsekvensene fra den ansattes synspunkt.

I henhold til arbeidsmiljøloven betyr ledelse en ledende stilling med klare lederfunksjoner (som avdelingsleder eller kontorsjef). Det er vanligvis forbundet med større ansvar og muligheten for å ta helt uavhengige beslutninger på vegne av selskapet. Også den ansatte i den ledende stillingen kan bestemme selv, bestemme behovet for sitt arbeid og i stor grad styre arbeidstiden sin.

Den andre spesielle gruppen av ansatte er spesielt uavhengige arbeidere, noe som betyr ansatte uten direkte lederfunksjoner, men som fortsatt har ledende og ansvarlige stillinger. De ansatte prioriterer oppgavene sine, tildeler arbeid til andre og bestemmer når og hvordan de skal utføre sine oppgaver. Av betydning er at de ansatte i en særlig uavhengig stilling har et betydelig større ansvar enn majoriteten av selskapets arbeidere.

Krav fra arbeidsmiljøloven

Husk at selve jobben eller omfanget av oppgaver ikke er definitive når du bestemmer at en stilling er ledende eller spesiell uavhengighet. Evnen til å styre arbeidstiden er heller ikke tilstrekkelig. Selv om Arbeidstilsynet definerer toppledelsen som overordnede stillinger med tilsynelatende lederansvar, er det tydelig at de virkelige situasjonene avgjør i denne saken. Spesiell uavhengighet kommer med forsvarlig uttalt autonomi av arbeidet.

Det er avgjørende å huske at når du har en spesielt uavhengig jobb, er du unntatt fra reglene om arbeidstid som er spesifisert i arbeidsmiljøloven. Hvorfor? Fordi slike jobber generelt krever mer fleksibilitet enn lovverket som hovedregel tillater. Dette betyr også at du ikke har krav på overtidsbetaling, og det er derfor vanlig at ansatte i en særlig uavhengig stilling får økonomisk kompensasjon.

Arbeidstakere som er fritatt for arbeidstidsbestemmelsene, har imidlertid rett til redusert arbeidstid og unntak fra nattarbeid (som øvrige arbeidstakere). Bedriften har det overordnede ansvaret for ansattes trivsel og sikkerhet. For høyt arbeidspress, spesielt for ledere, kan føre til brudd på HMS-reglene.

Når den spesielle uavhengigheten antas feil, gjelder fortsatt reglene om arbeidstid. Dette betyr at ansatte kan kreve betaling for overtidsarbeid etter loven. Selvfølgelig må den ansatte bevise omfanget av overtidsarbeidet. Som en konsekvens av dette, kan selskapet måtte betale tilbake overtidsarbeid for en periode på opptil tre år tilbake i tid.

Forventninger kontra virkelighet

Et eksempel for å sette ting i perspektiv: Peder, nyutdannet revisor, har fått et jobbtilbud fra et revisjonsfirma, der kontrakten sier: «en årslønn 500 000 kroner. Vi anser denne jobben som særlig uavhengig, så overtid er ikke kvalifisert. Vi forventer arbeid utover normal arbeidstid».

Hvilke konsekvenser vil det få for Peder? Er det riktig å betrakte ferske studenter som en særlig uavhengig ansatt? Hva må til for å bli ansett som særlig uavhengig?

ARPIs erfaring er at unntaksregelen (om arbeidstid og overtidsarbeid) brukes i større grad enn hva ordlyden gir. Som sagt tidligere er det ikke nødvendigvis sant at den gitte arbeidstakeren er i en ledende- eller spesielt uavhengig stilling, bare fordi arbeidsgiveren har skrevet i avtalen at den ansatte er dette og derfor ikke mottar overtidsbetaling.

En ledende- eller bestemt uavhengig stilling betyr ofte at arbeidsmengden er høyere, og timelønnen kan være lavere enn forventet (hvis grunnlønnen ikke samsvarer med arbeidsmengden). Hvis du støter på et slikt jobbtilbud, husk derfor å forhandle frem en god nok grunnlønn som kan balansere overtidens arbeidsmengde.

Som arbeidsgiver er det viktig å huske på at man kan få tilbakebetalingskrav på overtidstimer, dersom den ansatte i realiteten ikke har arbeidet i en ledende eller særlig uavhengig stilling.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com