Loading...

7 august 2020

Lønnsstøtte for permitterte ansatte

Den nye statlige støtten til selskapene som har permittert ansatte under coronavirus-pandemien har tredd i kraft. Lønnsstøtteordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august

Som det fremgår av regjeringens uttalelset: «Forslaget innebærer at selskapet mottar en kontantstønad per ansatt, som trekkes fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i arbeid». Ordningen gjelder selskaper, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av coronavirus-pandemien.

Den nye ordningen er utformet som et middel for at norske private virksomheter skal være konkurransedyktige, samt at arbeiderne og de ansatte skal opprettholde jobbene sine.

Når?

Bestemmelsene gjelder for juli og august 2020. Det er anslått som en midlertidig form for økonomisk hjelp. Merk at en dialog med arbeidsmarkedets parter finner sted om forlengelse av lønnsstøtteordningen. Regjeringen vurderer behovet for den nye ordningen i løpet av høsten.

Hvem kvalifiserer?

Selv om alle selskaper, stiftelser og frivillige organisasjoner kan søke om støtteprogram, er det bare de med omsetningsnedgang over 10 prosentpoeng som kan kvalifisere seg.

Støtten vil gjelde for hver ansatt som er trukket fra permittering i begynnelsen av juli og august hvis den ansatte:

  • ble permittert fra det samme selskapet som søker om støtte;
  • blir tatt tilbake i minst en like stor brøkdel av stillinger som før permitteringene;
  • ble registrert hos NAV som permittert 28. mai 2020 før ordningen ble lansert;

Den ansatte som det søkes støtte for kan ikke permitteres igjen i støtteperioden, og selskapet kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden. Bedrifter som sier opp sine ansatte i løpet av ordningens levetid, vil ikke være kvalifiserte.

Beregning av tilskuddsbeløp

Tilskuddet vil bli beregnet på grunnlag av inntektsnedgang sammenlignet med samme måned i 2019. I tillegg blir beløpene justert i henhold til ansattes stilling og sluttvederlag.

Det er mulig å motta inntil 15.000 kroner per måned per ansatt hvis verdien av omsetningsnedgangen i selskapet er lik eller høyere enn 30 prosent. I andre tilfeller avhenger det av verdien av fall i selskapets omsetning etter utbruddet av pandemi.

Generell formel for beregning av utbetalingsbeløpet for selskaper med et omsetningsfall under 30 prosent: støttebeløp i kroner per person = (Omsetningsnedgang – 10 prosentpoeng) * 75 000.

Når omsetningsfallet ikke kan beregnes (dvs. for ideelle organisasjoner, selvfølgelig), er støtten satt til 10.000 kroner per ansatt per måned. Husk at for selskaper med mindre enn 10 prosent i omsetningsnedgang har den statlige lønns støtten ikke blitt gitt.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com