Loading...

7 januar 2020

Minimumskravene til innhold i skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven (Arbeidsmiljøloven) er et regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen presenterer vi minimumskravene, som enhver skriftlig arbeidsavtale skal oppfylle, for å være underlagt den etablerte juridiske normen.

Hver ansatt har rett til å vite detaljene om sin arbeidsplass, dvs. avtalt lønn, arbeidstid og regler som gjelder i visse arbeidstidsituasjoner. Kravene til innholdet i arbeidsavtaler er påpekt i arbeidsmiljøloven § 14-6. Husk at dette er minstekravene, som betyr at hver skriftlig kontrakt som ikke presenterer den ansatte grunnleggende informasjon, skal behandles som uforenlig med arbeidsmiljøloven og bør vedlegges.

Avtalen skal som minimum gi informasjon om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Hvis det ikke er et fast- eller hovedarbeidssted, skal arbeidsavtalen gi informasjon om at arbeidstakeren er ansatt på forskjellige lokasjoner og oppgi det registrerte forretningsstedet eller eventuelt hjemmeadressen til arbeidsgiveren.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller kategori av arbeid.
 • Datoen for ansettelsesstart.
 • Hvis ansettelsen er av midlertidig karakter, forventet varighet.
 • Bestemmelser knyttet til en prøveperiode med ansettelse.
 • Avtale om en spesiell arbeidstidsordning.
 • Informasjon om kollektive lønnsavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Hvis en avtale er inngått av parter utenfor foretaket, skal arbeidsavtalen angi identiteten til partene i de kollektive lønnsavtalene.

Det er også informasjon som kan gis i form av en henvisning til lover, forskrifter og / eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene. Disse er:

 • Ansattes rett til ferie og feriepenger og bestemmelsene om fastsettelse av datoer for høytider.
 • Oppsigelsestidene som gjelder for den ansatte og arbeidsgiveren.
 • Lønnen som er gjeldende eller avtalt ved begynnelsen av ansettelsen, eventuelle tillegg og annen godtgjørelse som ikke er inkludert i lønnen, for eksempel pensjonsutbetalinger og godtgjørelser for måltider eller overnatting, betalingsmåte og betalingsintervaller for lønnsutbetalinger.
 • Varighet og disponering av avtalt daglig og ukentlig arbeidstid.
 • Pausens lengde.

Hver arbeidsgiver bør huske på at avtalene skal inneholde forhold som er vesentlig for arbeidsforholdet. I alle tilfeller av konflikter eller uttrykkelig oppsigelse, vil kontrakten være den første instansen som vil sette betingelsene for hver av de involverte parter.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com