Loading...

25 mai 2020

Permitteringer under korona-situasjonen

Som vi alle vet, krever utfordrende tider at selskap foretar en grundig analyse av økonomisk kapasitet og en prognose for økonomisk likviditet i nærmeste fremtid. Skadene COVID-19-krisen har gjort på arbeidsmarkedet vil sannsynligvis være med oss i lengre tid fremover.

Permitteringer blir sett på som den siste utveien for selskap som må balansere tap i virksomheten og sikre overlevelsen av hele selskapet, og dermed også arbeidsplassene til medarbeiderne.

Årsakene til permittering kan være de økonomiske utfordringene i selskapet, men også manglende evne til å utføre ansattes plikter på grunn av landsomfattende karantenerestriksjoner, dette for eksempel ved at arbeidsoppgaver bortfaller.

Permitteringer under korona viruset – viktige aspekter

Oppsigelser kan bety tidsavgrenset, delvis eller full løslatelse fra plikten til å utføre arbeid. Ved midlertidig permittering, er plikten til å betale lønn så vel som arbeidstakerens plikt til å utføre arbeid suspendert i en begrenset periode, spesifisert i permitteringsvarselet.

Når det gjelder sykefravær på grunn av sykdom, har arbeidstakeren full rett til sykefravær og sykepenger (dette gjelder også når en ansatt er blitt beordret til selvkarantene av myndighetene). Arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger i løpet av denne sykmeldingen eller karantenetiden – når permitteringsperioden starter, er NAV pliktig til å betale.

Hvordan håndtere permitteringer under pandemien

Først av alt skal permitteringene utføres med å opprettholde empati og forståelse for situasjonen den ansatte befinner seg.

Før du bestemmer deg for permitteringer eller permanent reduksjon av selskapets arbeidskraft, må du huske å vurdere følgende aspekter grundig:

 • Er permittering nødvendig? Er det andre muligheter for å opprettholde det forventede inntektsnivået med uendret stab?
 • Er det en mulighet for personalskift i organisasjonen som vil øke produktiviteten i sektorene i et selskap som spesielt trenger støtte under en pandemi?
 • Undersøk mulighetene for støtte og medfinansiering som tilbys av regjeringen – det kan være programmer som garanterer økonomisk støtte under coronavirus-krisen, som sikrer overlevelse forutsatt at sysselsettingsnivået forblir uendret.

Husk at hvis du skal permittere minst 10 ansatte, må du varsle NAV.

Begrunnelse for permittering på grunn av pandemien

Koronavirus-pandemien kan gi ubestridte årsaker til permitteringen. Slike konkrete grunner kan være:

 • Midlertidig men langsiktig (eller uten en bestemt tidsramme) nedleggelse av arbeidsplassen, noe som resulterer i manglende evne til å utføre arbeid.
 • Komplett stagnasjon i produksjon eller distribusjon av produkter pga
  • den faktiske manglende evne til å levere materialer eller produkter fra selskapet,
  • manglende evne til å selge produktene på grunn av karantene eller landsdekkende statlige lockdown av handelssteder.
 • Oppsigelse av oppdrag eller fullstendig mangel eller kansellering av bestillinger gjort av kundene til selskapet;
 • Innstengningen i drift for hele grenen / næringen på grunn av myndighetens beredskapsbestemmelser.

De statlige spesialbestemmelsene under den spesielle situasjonen vi befinner oss i påvirker ofte selskap økonomisk på grunn av lavere eller ikke eksisterende handelsforhold og inntekter, men også fysisk, når for eksempel de gitte arbeidsplassene legges ned på landsbasis ved hjelp av midlertidig lov.

Permitteringen må være begrunnet i saklige grunner og legges frem for den ansatte i en form av et permitteringsvarsel. På grunn av korona-situasjonen vil arbeidsgiveren bare betale lønn i to dager etter at du har permittert ansatte (etter permitteringsvarselets utløp).

Permitteringsvarsel:

I utgangspunktet skal et permitteringsvarsel sendes til arbeidstaker med 14 dagers varsel. Ved uforutsette hendelser kan det være rom for at permitteringsvarselet blir redusert til to dager.

Permitteringsvarselet bør inneholde følgende informasjon:

 • Årsak til permittering.
 • Datoen for varsling den ansatte om permittering.
 • Startdato og varighet på permitteringen.
 • Navnet på den permitterte.
 • Arten av permitteringen (midlertidig, delvis eller full).
 • Informasjon om avtalen med ansatte (om de samtykker i permitteringsvilkår)
 • Når arbeidstakeren ble ansatt i selskapet.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com