Loading...

13 mai 2020

Prøveperiode – de viktigste aspektene

Et av de viktigste, men svært undervurderte aspektene ved hele rekrutterings- og ansettelsesprosessen, er uten tvil prøveperioden. Det er et avgjørende tidspunkt når en ansatt står overfor nye ansvarsområder i nye omgivelser. Prøveperioden gir fordeler både for arbeidsgiver og arbeidstaker; Derfor er det en vanlig praksis å inkludere en prøvetidsklausul i arbeidsavtaler. Avtalens bestemmelser bør spesifisere aspekter som:

  • lengden på prøveperioden, samt regler for forlengelse av reduksjonen av denne perioden på grunn av spesifikke omstendigheter;
  • ansvar i nevnte periode;
  • vilkår for oppsigelse (oppsigelsestid).

I norsk rett følger reglene om prøvetid av arbeidsmiljøloven, nærmere bestemt §§ 15-3 (7) og 15-6.

Definisjonen av prøveperioden

Kort sagt er prøvetiden den første fasen i ansettelsen, avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med sikte på å vurdere arbeidstakers kompetanse for stillingen og ansvaret som de ansatte er blitt betrodd. Fra den ansattes synspunkt er det en periode hvor han har sjansen til å lære om detaljene i et gitt arbeid og forskjellige ansvarsområder.

Prøveperioden er derfor en mulighet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den relativt korte gjensidige varselet sikrer gunstigere betingelser for å avslutte eller ikke fornye kontrakten hvis en av partene eller begge konkluderer med at samarbeidet ikke bør videreføres.

Hvor lenge kan prøveperioden vare?

Lengden på prøveperioden er det viktigste aspektet. Begge parter må sørge for at prøveperioden ikke er for kort – en ansatt må ha muligheten til å utforske alle aspekter.

I henhold til arbeidsmiljøloven kan prøveperioden aldri være lenger enn 6 måneder, med mindre arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i nevnte periode.

Ved betydelig fravær – sykefravær eller andre viktige omstendigheter – kan perioden forlenges etter avtalen, men til slutt kan den aldri overstige seks måneder. I tillegg kan en forlengelse ikke forlenge fraværsperioden.

Den skriftlige beskjeden med informasjonen om utvidelsen er nødvendig i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og må overleveres eller gjøres tilgjengelig for arbeidsgiveren før prøvetidens slutt.

Oppsigelse i løpet av prøveperioden

Hele poenget med prøveperioden er en full evaluering av den ansatte gjennom hele prøveperioden.

Arbeidsgiveren må sørge for at ansatte får nødvendige instruksjoner, veiledning og opplæring for å utføre sine offisielle oppgaver på riktig måte.

Men i praksis kan arbeidsgiveren avslutte prøveperioden for ansettelsen – for å gjøre dette; i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-6, må den skriftlige oppsigelsen til en ansatt leveres til ham før prøveperioden er slutt. Oppsigelsestiden må være eksplisitt angitt i kontrakten – den er oftest satt til 14 dager, men kan være lengre hvis partene er enige om dette og inkluderer dette i kontrakten. Fristen går fra datoen varselet er gitt, og ikke fra den første dagen i måneden etter.

Arbeidsgiveren bør også presentere årsaken til oppsigelse. De vanligste årsakene til for tidlig oppsigelse er problemene knyttet til profesjonaliteten, påliteligheten og ferdighetsnivået til den ansatte.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com