Loading...

HMS- og personalhåndbøker

HMS-håndbok

  1. Alle bedrifter har behov for en god HMS-håndbok. Den gir oversikt over hvilke planer som eksisterer for HMS-arbeidet, og hvilke HMS-rutiner som gjelder for bedriften.
  2. Et systematisk HMS-arbeid bidrar til trygghet, økt trivsel og redusert sykefravær.
  3. ARPI bidrar til å utvikle en HMS-håndbok som er skreddersydd for din bedrift.
  4. HMS-håndboken oppdateres fortløpende med eventuelle lovendringer

Personalhåndboki

  1. En personalhåndbok skal sikre en god personalpolitikk.
  2. Et krav til personalhåndboken er at den skal gi en komplett oversikt over rettighetene og pliktene både bedriften og den ansatte har.
  3. Personalhåndboken er et oppslagsverk for regler og retningslinjer, og skal bidra til å skape samhold og felles kultur.
  4. ARPI bidrar til å utvikle en Personalhåndbok som er skreddersydd for din bedrift.
  5. Personalhåndboken oppdateres fortløpende med eventuelle lovendringer eller etter din bedrifts ønske.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com