Loading...

HR

Fagområdet for HR er i stadig endring, og man er avhengig av bred kunnskap for å kunne holde seg faglig oppdatert innen lovverket og for å kunne ivareta sine medarbeidere.

  • I ARPI har vi bred kunnskap om lønn og våre ansatte sikrer pålitelighet i gjennomføringen av HR- og lønnsadministrasjon
  • Vi bistår kundene våre med rekruttering eller innleie av ønsket personell
  • Vi yter også profesjonell bistand i forbindelse oppsigelser og/eller andre nedbemanningsprosesser

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com